پرداخت از طریق موسسۀ مهر ماندگار

برای پرداخت کمک مالی از طریق موسسۀ مهر ماندگار سه روش در اختیار شما قرار دارد:

روش نخست) استفاده از درگاه بانکی موسسه با استفاده از لینک زیر است:

روش دوم) واریز به حساب 1-12629221-110-272 با شماره شبای IR 4405 7002 7211 0126 2922 1001 یا شماره کارت 7810-0000-2970-5022 بانک پاسارگاد به نام مهر ماندگار ناصری است.

روش سوم) استفاده از کد دستوری #123536*780* است.

اگر تمایل دارید نام شما به عنوان مهرورز در باشگاه خیرین مهر ماندگار ثبت شود، لطفا پس از واریز، تصویر فیش واریزی به همراه نام و شماره تلفن خود به شمارۀ 09901212167 واتساپ یا تلگرام کنید.

موسسۀ مهر ماندگار در همکاری با مرکز تخصصی تعمیرات البان