شرایط اهدای گوشی

برای اهدای گوشی چند نکته است که باید پیش از ارسال، آنها را بخوانید و بدانید. این موارد به شرح ذیل است:

یک ) گوشی ارسالی حتی‌الامکان دارای جعبه باشد.
دو )  لازم است مالکیت گوشی‌های دارای مالکیت در طرح رجیستری به البان منتقل شود، تا در ادامه بتوان مالکیت آن را در اختیار فرد دریافت‌کننده قرار دهد.
سه )  اگر گوشی به هر دلیل قابل تعمیر نبود، البان معادل ارزش ریالی آن را در راستای همین پویش هزینه خواهد کرد. گوشی‌های غیرقابل تعمیر در آکادمی البان صرف امور آموزشی خواهند شد.
چهار )   گزارشی از روند کار پس از دریافت گوشی به اطلاع خیّر محترم رسانده می‌شود.
پنج )   گوشی‌های اهدایی و تعمیر شده صرفا توسط خیریه‌های همکار در این پویش به دست افراد کمتربرخوردار خواهد رسید.
شش )     با توجه به عدم پشتیبانی سرویس‌های گوگل از اندروید پایین‌تر از 5 لطف فقط گوشی‌های با اندروید بالاتر از 5 را ارسال نمایید.