دو روش برای مشارکت در پویش

یک) می‌خواهم گوشی اهدا کنم.

شما می‌توانید با اهدا کردن گوشی‌های خراب و بدون استفادۀ خود یک کودک را در آموزش یاری کنید. البان این گوشی‌های خراب را تعمیر و از طریق خیریه‌های مطمئن به کودکان نیازمند می‌رساند.

اگر مایل به اهدای گوشی خود هستید، از اینجا شروع کنید.

اهدای گوشی

دو) می‌خواهم کمک مالی کنم.

علاوه‌براین اگر مایل باشید می‌توانید در قالب این طرح کمک‌های مالی خود را هم به کودکان نیازمند برسانید و آنها را در آموزش یاری کنید. مبلغ واریزشده توسط شما را به همان خیریه‌های مطمئن می‌رسانیم.

اگر مایل به کمک مالی به این پویش هستید، از لینک زیر استفاده کرده و مبلغ دلخواه خود را پرداخت فرمایید.

پرداخت کمک