شرکت در پویش، فرم ثبت‌نام خیریۀ جدید

با تشکر از اعتماد شما به مجموعۀ البان، لطفا اطلاعات خیریۀ خود، شماره تماس و فرد رابط در خیریه را در فرم زیر وارد بفرمایید. همکاران ما در البان برای هماهنگی‌های آتی با شما تماس خواهند گرفت.